:: TECHNOLOGIE SYSTEMY INFORMATYCZNE SARVETI ::

“Tworzenie systemów informatycznych jest naszą pasją, którą rozwijamy stale od wielu lat, co daje nam wysokie możliwości techniczne podczas produkcji oprogramowania.”

Technologie informatyczne

W celu uzyskania najlepszej jakości, wydajności, niezawodności oraz bezpieczeństwa nasze systemy informatyczne tworzymy w oparciu o technologie informatyczne, które są zarówno nowoczesne jak i innowacyjne oraz zapewniają, że zaprojektowany i wykonany system informatyczny będzie spełniał dobrze swoje zadania.

Aby uzyskać pożądany efekt i zbudować naprawdę dobry system zaspokajający wszelkie oczekiwania wykorzystujemy technologie informatyczne takie jak:

Java EE  • J2EE  • J2SE  • J2ME  • JSSE  • Java Cards  • Java Server Faces  • PL/Java  • Tomahawk  • SandBox  • Tobago  • Spring FrameWork  • Tapestry  • Struts  • HTML  • JavaScript  • ECMAScript  • Dojo  • Scriptaculous  • prototype  • UML  • XML  • AJAX  • PHP  • SMARTY  • PEAR  • SABLOTRON  • Asembly x86  • C/C++/C#  • .NET  • ASP  • PERL  • PL/Perl  • PYTHON  • PL/Python  • Tcl  • PL/Tcl  • Enterprise Java Beans (EJB)  • JAX-RPC  • WEBSERVICES  • SOAP  • WSDL  • RMI  • CORBA  • JUNIT  • HIBERNATE  • HQL  • JPA QL  • CRITERIA  • Object Relational Mapping  • Castor  • JDO  • Apache Server  • Jakarta Apache Tomcat Server  • JBoss Application Server  • PostgreSQL  • SQL  • PL/pgSQL  • ORACLE  • PL/SQL  • MySQL  • MS SQL Server  • DOM  • jdom  • Dom4j  • Log4j  • Jakarta Commons Email  • Itext  • ActiveMQ  • JMS  • Agile  • Test Driven Development  • Lucene  • XML Security  • XMLBeans  • Velocity Project  • Forrest  • Beehive  • Portals  • Harmony  • Lenya - Open Source Content Management (Java/XML)  • Geronimo  • The Apache Open For Business Project  • Shale Framework  • JAMES  • iBATIS Data Mapper framework  • Batik SVG  • Excalibur  • Namespaces in XML  • XML Inclusions (XInclude)  • XML Information Set  • XML Events  • XML Fragment Interchange  • XML Base  • Associating Style Sheets with XML documents  • Cascading Style Sheets (CSS)  • Document Style Semantics and Specification Language (DSSSL)  • Extensible Stylesheet Language (XSL)  • XSL Formatting Objects (XSL-FO)  • XSL Transformations (XSLT)  • XML Path Language (XPath)  • XML Linking Language (XLink)  • XML Base  • XML Pointer Language (XPointer)  • XML Query Language (XQuery)  • XML Syntax for XQuery (XQueryX)  • Document Type Definition (DTD)  • XML Schema  • REgular LAnguage for XML Next Generation (RELAX NG)  • Linux Debian  • Linux Red Hat  • Novell Netware  • Mac OS  • AIX  • Solaris  • SDLC  • HLD  • LLD  • CruiseControl  • ANT  • Maven  • JFreeChart  • Drools/rules enginesSarveti Sp. z o.o.

Nad właściwym funkcjonowaniem firmy i terminowym wykonywaniem zleconych czynności czuwają Pełnomocnicy Spółki, których doświadczenie i wiedza praktyczna pozwala obronić tezę, iż świadczone dla Państwa usługi będą realizowane: „Na miejsce, na czas i z pewnością za rozsądne wynagrodzenie”

Jesteśmy Spółką Prawa Handlowego powstałą na bazie sumy praktycznych i teoretycznych doświadczeń Wspólników zdobytych podczas pracy w instytucjach finansowych a także korporacjach IT.

Naszym priorytetem jest tworzenie i wdrażanie profesjonalnych rozwiązań informatycznych pomagających ludziom w pracy, zgodnie z założeniem, że oprogramowanie jest sercem każdego nowoczesnego i dobrze zarządzanego przedsiębiorstwa a celem jego wdrożenia jest odwzorowanie procesów zachodzących w firmie na system informatyczny.

Sarveti jest dostawcą profesjonalnych biznesowych rozwiązań informatycznych. Naszą wiedzę przekazujemy w postaci zintegrowanych systemów informatycznych.

Nasz zespół stanowią absolwenci i doktoranci Uniwersytetu Śląskiego oraz Politechniki Śląskiej, głównie kierunków informatyka - inżynieria oprogramowania jak również elektronika, automatyka i fizyka.

Jesteśmy ekspertami w programowaniu systemów informatycznych. Tworzymy specjalistyczne oprogramowanie na specjalne zamówienie - oprogramowanie dedykowane.

Specjalizacja

Jesteśmy specjalistami w dziedzinie systemów windykacyjnych, systemów masowej generacji dokumentów, systemów obsługi kancelarii i biur, zintegrowanych systemów zarządzania i wsparcia sprzedaży oraz systemów usługowych i handlowych.

Nasza dewiza

Naszą dewizą jest „profesjonalizm i wysoka jakość przekraczająca standardy w informatyce”.